Sy skryf

Want sy wou –
Nog altyd
Want sy kon –
Nog die hele tyd

Verspot met woorde
Gedagtes, gevoelens
Vanuit eens geheime kamers
Vrygelaat, eerlik gewys

Vir vryheid, vir genesing
Verligting van verwagting
Buite die nougesette raam
Net solank haar siel beaam

Sy skryf

syskryf5419

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s